118,4727
Zimski semestar
Smer Predmet
Turizam i hotelijerstvo Održivi turizam
Turizam i hotelijerstvo Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu
Turizam i hotelijerstvo Projektovanje i izgradnja u hotelijerstvu
Turizam i hotelijerstvo Tehnologija životnih namirnica
Turizam i hotelijerstvo Zdravstveni aspekt turizma (Principi ishrane i rekreacije)
Letnji semestar
Smer Predmet
Turizam i hotelijerstvo Bezbednost hrane
Turizam i hotelijerstvo Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu
Turizam i hotelijerstvo Praktična istraživanja i poslovne veštine
Turizam i hotelijerstvo Tematski turizam
Turizam i hotelijerstvo Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu
Strani jezici
Smer Predmet
Turizam i hotelijerstvo Engleski jezik 4
Turizam i hotelijerstvo Francuski jezik - FTHM
Turizam i hotelijerstvo Italijanski jezik 4
Turizam i hotelijerstvo Kineski jezik - FTHM
Turizam i hotelijerstvo Nemački jezik 4
Turizam i hotelijerstvo Ruski jezik - FTHM
Turizam i hotelijerstvo Španski jezik 4
Univerzitet Singidunum © 2018