119,4149

Ocena kvaliteta turističke ponude Grada Beograda - "Singidunum Pobednik"

 

Prijavite se za učešće u projektu.

 

Sa ciljem unapređenja sveopšteg kvaliteta turističke ponude, kao jednog od glavnih faktora konkurentnosti turističke destinacije, Univerzitet Singidunum zajedno sa partnerima: Skupštinom Grada Beograda, Turističkom organizacijom Beograda, Privrednom komorom Beograda i poslovnim udruženjima HORES i YUTA organizuje projekat "Ocena kvaliteta turističke ponude Grada Beograda".

ocena-kvaliteta-1

Osnovna ideja projekta jeste da se kroz jedan transparentan, objektivan i nezavisan sistem sagleda postojeća tržišna situacija, zajedno sa svim najvažnijim predstavnicima turističke privrede, a na osnovu kojih bi se dale dalje preporuke za razvojnu turističku politiku Grada Beograda.

ocena-kvaliteta-2

Projekat podrazumeva ocenu kvaliteta beogradskih hotela sa 3, 4 i 5 zvezdica, kategorisanih restoranskih objekata kao i receptivnih turističkih agencija. Ocenu kvaliteta sprovodiće studenti završnih godina Univerziteta Singidunum, na osnovu unapred pripremljenih kriterijuma i uz mentorstvo njihovih asistenata, docenata i profesora.

ocena-kvaliteta-3

Univerzitet Singidunum i svi partneri na projektu uručiće nagrade najbolje rangiranim objektima po završetku projekta.

ocena-kvaliteta-4

Molimo Vas da svojim učešćem podržite ovaj projekat i na taj način doprinesete sveukupnom podizanju kvaliteta turističke ponude Beograda.

ocena-kvaliteta-5

U nastavku se nalaze kriterijumi na osnovu kojih će se vršiti ocena kvaliteta.

ocena-kvaliteta-6

 

Prijavite se za učešće u projektu.

Univerzitet Singidunum © 2017