118,7428

Praksa za studente III godine

Studentima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment profesionalna praksa je obavezna i predviđena Nastavnim planom i programom i biće organizovana u šestom semestru u trajanju od mesec dana (tokom maja).

Prijava za praksu studenata se vrši isključivo on-line a prema oblastima interesovanja, nalazi se na sajtu Univerziteta Singidunum, u opciji studenti - stručna praksa i biće otvorena do 15.03.2018.godine.

Studenti koji žele samostalno da organizuju profesionalnu praksu treba da donesu potvrdu iz organizacije (na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica i naznačenim periodom kada će ići na praksu), na osnovu koje će im Univerzitet izdati uput na praksu.

Studenti koji su ranije obavili profesionalnu praksu u zemlji ili inostranstvu treba da donesu potvrdu kako bi im se izvršilo priznavanje. Neophodno je da prilože i popunjen dnevnik prakse, overen od strane poslodavca. Dnevnik prakse na srpskom prezmite ovde, a na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Zaposleni studenti su oslobođeni obavljanja stručne prakse (na osnovu donete potvrde o zaposlenju na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica).

Upisivanje stručne prakse se održava u terminu konsultacija kod doc dr Danijela Pavlovića. Na upisivanje je potrebno doneti potvrdu o obavljenoj praksi, popunjen Dnevnik prakse (na srpskom ili engleskom jeziku) i indeks.

Obavljena praksa se evidentira u indeksu i na estudent nalogu u delu Pregled obaveza. Student na osnovu obavljene prakse ostvaruje određeni broj ESPB, ali je ne prijavljuje kao ispit.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese careers|mmnkk|singidunum.ac.rs ili pozivanjem broja 011/30 94 060.

Univerzitet Singidunum © 2018