119,4149

Učešće profesora Univerziteta Singidunum na Konferenciji o održivom turizmu u Katmanduu, Nepal

Prof. dr Jovan Popesku, redovni profesor Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum je održao jedno od tri ključna predavanja na međunarodnoj konferenciji ’’Sustainable tourism development – Issues, challenges and Debates’’ koja je održana u Katmanduu, Nepal, od 25. do 28. aprila 2017. godine.Jovan Popesku na konferenciji u Nepalu - 002

Organizatori konferencije su bili Bucks (Bickingemshire) New University, Velika Britanija, Techological Educational Institute of Crete, Grčka i Nepal Academy of Tourism and Hotel Management Centre of Excellence, Katmandu, Nepal. Univerzitet Singidunum je bio jedan od partnera ove konferencije.

Jovan Popesku na konferenciji u Nepalu - 001

Tema izlaganja prof. Popeskua je bila ’’Sustainable Tourism Development in Developing Economies –Issues and Challenges’’ pri čemu je deo rada bio posvećen održivom razvoju turizma u Srbiji i konkretnim primerima u vezi sa tim.U okviru prezentacije je poseban deo bio posvećen predstavljanju Univerziteta Singidunum kao i mesta održivog razvoja turizma u okviru nastavnog plana studijskog programa Turizam i hotelijerstvo.

Jovan Popesku na konferenciji u Nepalu - 003

U okviru konferencije je predstavljeno ukupno 45 radova,uz 3 uvodna predavanja, čiji su autori iz više od 25 zemalja. Poseban deo konferencije je bio posvećen panel diskusiji na temu ’’Održivi razvoj turizma u Nepalu’’.

Univerzitet Singidunum © 2017