119,4149

Uručeno rešenje o izboru gostujućeg profesora

Prof. dr Jovan Popesku, šef katedre za turizam Fakulteta za turistički i fotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum uručio je rešenje o izboru prof. dr Haralda Pechlanera, predsednika AIEST-a (Međunarodnog udruženja naučnih eksperata u turizmu) i profesora Katoličkog unuverziteta u Eichstaett-Ingolstadt, Nemačka, za gostujućeg profesora Univerziteta Singidunum. 
Rešenje o izboru profesora
Rešenje o izboru gostujućeg profesora doneo je Senat Univerziteta Singidunum.  
 
Rešenje je profesoru Pechlaneru uručeno za vreme Sajma turizma ITB u Berlinu.
Univerzitet Singidunum © 2017