120,4014

Raspored predavanja

Rasporede predavanja na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment možete pogledati na linkovima iz tabele u produžetku:

Letnji semestar

1. godina

Preuzmi

2. godina

Preuzmi
3. godina Preuzmi
4. godina, izborna opcija Ekonomija hrane Preuzmi
4. godina, izborna opcija Hotelijerstvo Preuzmi
4. godina, izborna opcija Turizam Preuzmi

 

Rasporedi grupa

1. godina, Grupa A

Preuzmi

1. godina, Grupa B

Preuzmi
Univerzitet Singidunum © 2017