119,4149

Raspored predavanja

Rasporede predavanja na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment možete pogledati na linkovima iz tabele u produžetku:

Zimski semestar

1. godina, Grupa A

Preuzmi

1. godina, Grupa B

Preuzmi

2. godina, Grupa A

Preuzmi

2. godina, Grupa B

Preuzmi
3. godina, izborna opcija Ekonomija hrane Preuzmi
3. godina, Turizam i hotelijerstvo Preuzmi
4. godina, izborna opcija Ekonomija hrane Preuzmi
4. godina, izborna opcija Hotelijerstvo Preuzmi
4. godina, izborna opcija Turizam Preuzmi

 

Raspored grupa

1. godina - Preuzmi

Univerzitet Singidunum © 2017