118,7428

O Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment

Univerzitet Singidunum je vodeća visokoškolska institucija u regionu za obrazovanje stručnih kadrova iz oblasti turizma i hotelijerstva. Studije na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment osmišljene su u skladu sa potrebama onih koji su se opredelili da razvijaju karijeru u oblasti turizma – trenutno najmasovnijoj i najbrže rastućoj industriji u svetu. 

Univerzitet Singidunum © 2018