119,4149

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Nikola Joksić - 300767/2012

Dana 13.12.2017. u 12:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Joksić, broj indeksa 300767/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza lokacija hotela u okviru hotelskog lanca "A hoteli"".

Odbrana diplomskog rada - Dragana Vukosavljević - 301154/2013

Dana 09.12.2017. u 11:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dragana Vukosavljević, broj indeksa 301154/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Bezbednost u hotelijerstvu na primeru hotela Izvor, Aranđelovac".

Odbrana diplomskog rada - Jovan Čalić - 301862/2013

Dana 08.12.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Čalić, broj indeksa 301862/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija smeštaja u hotelu Zira".

Odbrana diplomskog rada - Kristina Kuveljić - 302303/2016

Dana 08.12.2017. u 12:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Kristina Kuveljić, broj indeksa 302303/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Doprinos Turističke organizacije Beograda promociji gradskog turizma".

Odbrana diplomskog rada - Vladimir Živanović - 300653/2013

Dana 07.12.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Vladimir Živanović, broj indeksa 300653/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ekonomsko finansijska analiza hotela "Square Nine" ".

Odbrana diplomskog rada - Ivan Kosta - 302582/2016

Dana 01.12.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Ivan Kosta, broj indeksa 302582/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Iskorišćenost resursa verskog turizma u Srbiji".

Univerzitet Singidunum © 2017