118,7428

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Milan Đurđević - 302728/2016

Dana 21.02.2018. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Đurđević, broj indeksa 302728/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga SOR modela u hotelijerstvu- studija slučaja hotel "Metropol Palace" Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Đorđević - 340305/2013

Dana 21.02.2018. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nemanja Đorđević, broj indeksa 340305/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronska promocija hotela "New City Hotel & Restaurant Nis"".

Odbrana diplomskog rada - Marko Jovanović - 300340/2013

Dana 14.02.2018. u 12:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Jovanović, broj indeksa 300340/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Projektovanje i izgradnja restorana i kongresnih sala hotela "Falkensteiner"".

Odbrana diplomskog rada - Marija Paravinjić - 73/2005

Dana 02.02.2018. u 14:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Paravinjić, broj indeksa 73/2005, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Funkcionalnost Amadeus globalnog distribucionog sistema".

Odbrana diplomskog rada - Sandra Marjanović - 300879/2011

Dana 06.02.2018. u 16:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sandra Marjanović, broj indeksa 300879/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj manifestacija za razvoj turizma Smedereva".

Univerzitet Singidunum © 2018