123,1711

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Sunčica Marković - 300629/2012

Dana 24.05.2017. u 11:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sunčica Marković, broj indeksa 300629/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza lokalnog područja u funkciji kreiranja hotelskog proizvoda na primeru hotela "PASSPORT" garni".

Univerzitet Singidunum © 2017