118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Jelena Jovanović - 320394/2013

Dana 26.01.2015. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Jovanović, broj indeksa 320394/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizaciona struktura hotela Excelsior".

Odbrana diplomskog rada - Saša Telebak - 320339/2013

Dana 26.01.2015. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Saša Telebak, broj indeksa 320339/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizaciona struktura hotela Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Elena Ristevska - 301327/2010

Dana 19.01.2015. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Elena Ristevska, broj indeksa 301327/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elementi projektovanja, izgradnje i zaštite prostora hotela ”IbeorostarBellevue”".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Popović Bubanja - III-46/2005

Dana 26.01.2015. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Popović Bubanja, broj indeksa III-46/2005, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Promocija proizvoda i usluga banke INTEZA".

Odbrana diplomskog rada - Simonida Korolejić - 302369/2010

Dana 19.01.2015. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Simonida Korolejić, broj indeksa 302369/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Projektovanje i izgradwa hotela “Courtyard by Marriott”".

Odbrana diplomskog rada - Zdravka Ajdačić - E-7009/2008

Dana 22.01.2015. u 12:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Zdravka Ajdačić, broj indeksa E-7009/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Bezbednost u avio saobraćaju".

Odbrana diplomskog rada - Oliver Đorđević - 150/2007

Dana 22.01.2015. u 12:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Oliver Đorđević, broj indeksa 150/2007, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Istraživanje zadovoljstva korisnika turističkih usluga".

Odbrana diplomskog rada - Natalija Mitković - 303542/2011

Dana 15.01.2015. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Natalija Mitković, broj indeksa 303542/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga kredita EBRD i EIB na razvoj turizma".

Odbrana diplomskog rada - Milan Cicmil - 300956/2009

Dana 13.01.2015. u 14:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Cicmil, broj indeksa 300956/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Tehnologija proizvodnje vina".

Univerzitet Singidunum © 2018