118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Bojana Zarić - 301214/2012

Dana 30.01.2017. u 15:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Zarić, broj indeksa 301214/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Poređenje gastronomske ponude restorana: "Casa Nova", "Homa restoran" i "Sakura"".

Odbrana diplomskog rada - Sandra Stupar - 301618/2012

Dana 30.01.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sandra Stupar, broj indeksa 301618/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet promocija hotela: Studija slučaja hotel "Jezero" Bor".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Milović - 302504/2013

Dana 19.01.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Milović, broj indeksa 302504/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Najznačajnije manifestacije grada Novog Sada".

Univerzitet Singidunum © 2018