118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Ivana Miljanović - 301702/2013

Dana 28.11.2017. u 12:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Miljanović, broj indeksa 301702/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje ljudskim resursima u hotelu "Courtyard by Marriott" Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Violeta Bakaić - 302168/2016

Dana 30.11.2017. u 11:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Violeta Bakaić, broj indeksa 302168/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turistički potencijali opštine Zemun sa osvrtom na manifestacije".

Odbrana diplomskog rada - Marko Bartulac - 3300/2008

Dana 28.11.2017. u 11:30, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Marko Bartulac, broj indeksa 3300/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja javnog preduzeća Nacionalni park Kopaonik".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Zečević - 301889/2013

Dana 24.11.2017. u 13:00, u prostoriji 004, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Jelena Zečević, broj indeksa 301889/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zaštita potrošača u turizmuprema direktivama EU i propisima Republike Srbije".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Dinić - 3094/2008

Dana 21.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Dinić, broj indeksa 3094/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet promocija hotela "88 rooms" Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Dimitrijević - 302224/2015

Dana 20.11.2017. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Dimitrijević, broj indeksa 302224/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Specifičnosti turističkih proizvoda Bajine Bašte".

Odbrana diplomskog rada - Kristina Šapić - 302426/2015

Dana 22.11.2017. u 12:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Kristina Šapić, broj indeksa 302426/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza hotelskog proizvoda na primeru hotela "Orbis Design Hotel&Spa"".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Francišković - 360018/2011

Dana 17.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Francišković, broj indeksa 360018/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Promocija hotela "Prezident" putem interneta".

Odbrana diplomskog rada - Zorana Branković - 300726/2013

Dana 15.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Zorana Branković, broj indeksa 300726/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizovanje događaja u hotelijerstvu na primeru hotela "Hyatt Regency" Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Bolović - 302301/2014

Dana 10.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Miloš Bolović, broj indeksa 302301/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Digitalna promocija turističke agencije "Sabra"".

Odbrana diplomskog rada - Jovan Pupovac - 300075/2013

Dana 10.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Pupovac, broj indeksa 300075/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje brendom na primeru kompanije "Red Bull"".

Odbrana diplomskog rada - Marinela Đogani - 300865/2012

Dana 10.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marinela Đogani, broj indeksa 300865/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ambijent u hotelijerstvu -studija slučaja hotel "Mona" zlatibor".

Odbrana diplomskog rada - Milan Milanković - 320162/2014

Dana 10.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Milanković, broj indeksa 320162/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet marketing hotela "Hyatt Regency Beograd"".

Odbrana diplomskog rada - Nevena Janjić - 300987/2013

Dana 10.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Janjić, broj indeksa 300987/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija manifestacija u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Borisav Stojanović - 303311/2011

Dana 07.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Borisav Stojanović, broj indeksa 303311/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Vinski turizam u Negotinskoj Krajini".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Popović - 302658/2015

Dana 07.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Popović, broj indeksa 302658/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Stanje i perspektiva turističkog razvoja opštine Nova Varoš".

Odbrana diplomskog rada - Milirad Cvetić - 390103/2013

Dana 07.11.2017. u 10:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Milirad Cvetić, broj indeksa 390103/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Komparativna analiza cena u planinskom i primorskom turizmu na primeru Zlatibora i Crnogorskog primorja".

Odbrana diplomskog rada - Petrana Ožegović Nešić - 302765/2015

Dana 06.11.2017. u 12:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Petrana Ožegović Nešić, broj indeksa 302765/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Položaj Holandije na međunarodnom turističkom tržištu".

Odbrana diplomskog rada - Uroš Đaković - 300722/2012

Dana 06.11.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Uroš Đaković, broj indeksa 300722/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Finansijska analiza hotela Premier Aqua Vrdnik".

Odbrana diplomskog rada - Monika Dizdarević - 301821/2012

Dana 03.11.2017. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Monika Dizdarević, broj indeksa 301821/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Doprinos Wellness programa povećanju kvaliteta turističke usluge u hotelu Metropol".

Odbrana diplomskog rada - Ivana Vuković - 301312/2012

Dana 03.11.2017. u 13:00, u prostoriji 004, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Ivana Vuković, broj indeksa 301312/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Programi lojalnosti u Marriott hotelima".

Odbrana diplomskog rada - Bogdan Mićović - 302290/2012

Dana 03.11.2017. u 13:00, u prostoriji 004, u prizemlju, Kumodraška 261, student Bogdan Mićović, broj indeksa 302290/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet promocija hotela "Radisson Blu Old Mill" Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Marija Janković - 300941/2013

Dana 03.11.2017. u 13:00, u prostoriji 004, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Marija Janković, broj indeksa 300941/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Etno sadržaj u ponudi ruralnog turizma Šumadije".

Odbrana diplomskog rada - Milica Jovanović - 300420/2013

Dana 03.11.2017. u 13:00, u prostoriji 004, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Milica Jovanović, broj indeksa 300420/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Potencijal razvoja gradskog turizma u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Baroš - 300355/2013

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Baroš, broj indeksa 300355/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Standardizacija u hotelskim preduzećima".

Odbrana diplomskog rada - Dušica Đaković - 301116/2012

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dušica Đaković, broj indeksa 301116/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizaciona struktura hotela 88 Rooms".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Stajić - 301257/2013

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Stajić, broj indeksa 301257/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija specijalnog događaja u hotelijerstvu na primeru kompleksa "Sunčani breg"".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Filipović - 300073/2012

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Filipović, broj indeksa 300073/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj i uloga zaposlenih u obezbeđivanju kvaliteta......".

Odbrana diplomskog rada - Tamara Ristić - 300580/2013

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Ristić, broj indeksa 300580/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj lokacije za kreiranje hotelskog proizvoda IN hotela Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Marko Velojić - 301171/2012

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Velojić, broj indeksa 301171/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj lokacije za kreiranje hotelskog proizvoda Hotela Constantine the Great".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Dimitrijević - 301019/2012

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nemanja Dimitrijević, broj indeksa 301019/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza lokacije hotela "Stara planina"".

Odbrana diplomskog rada - Nevena Beljić - 300454/2013

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Beljić, broj indeksa 300454/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza lokacije hotela Hyatt".

Odbrana diplomskog rada - Aleksa Petrović - 301080/2013

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksa Petrović, broj indeksa 301080/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj lokacije za kreiranje hotelskog proizvoda Hotela B".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Jevremović - 302455/2013

Dana 03.11.2017. u 17:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Jevremović, broj indeksa 302455/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj personalizovanog informacionog sistema i njegova primena u hotelijerstvu".

Univerzitet Singidunum © 2018