118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksa Kovačević - 301349/2012

Dana 22.02.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksa Kovačević, broj indeksa 301349/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Reputacija hotela "Falkesteiner" na turističkim portalima".

Odbrana diplomskog rada - Marko Savanović - 300929/2010

Dana 22.02.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Savanović, broj indeksa 300929/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uslužni ambijent - studija slučaja: Crowne Plaza".

Odbrana diplomskog rada - Tatjana Stojanović - 300672/2012

Dana 07.02.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tatjana Stojanović, broj indeksa 300672/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza restorana "Sinđelić", "Cantina del Vino" i "Lorenco i Kakalamba"".

Univerzitet Singidunum © 2018