118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Tijana Jelić - 340955/2011

Dana 30.03.2017. u 14:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tijana Jelić, broj indeksa 340955/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Građenje brenda turističke destinacije korišćenjem društvenih mreža - primer grada Niša".

Odbrana diplomskog rada - Stephane Fioux - 300965/2011

Dana 30.03.2017. u 14:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stephane Fioux, broj indeksa 300965/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kulturne manifestacije i obrazovni sistem Sremskih Karlovaca".

Odbrana diplomskog rada - Filip David Bulatović - 302431/2014

Dana 08.03.2017. u 09:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Filip David Bulatović, broj indeksa 302431/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizaciona struktura hotela Townhouse 27".

Odbrana diplomskog rada - Marija Todorović - 301148/2010

Dana 01.03.2017. u 15:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Marija Todorović, broj indeksa 301148/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uslužni ambijent Hotela Moskva".

Univerzitet Singidunum © 2018