118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Ana Brkić - 300353/2012

Dana 28.04.2017. u 14:30, u prostoriji S33, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Brkić, broj indeksa 300353/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreiranje vrednosti za korisnike usluga na primeru hotela "B Hotels"".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Danev - 302005/2012

Dana 28.04.2017. u 14:30, u prostoriji S33, na III spratu, Danijelova 32, student Nemanja Danev, broj indeksa 302005/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Bezbednost turista u hotelijerstvu- Studija slučaja: Hotel Holiday Inn Ekspress".

Odbrana diplomskog rada - Nina Avramović - 302999/2012

Dana 24.04.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nina Avramović, broj indeksa 302999/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza restorana " ? ", " Iguana " i " Absinthe "".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Lacković - 186/2006

Dana 24.04.2017. u 16:45, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Lacković, broj indeksa 186/2006, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Mogućnosti za održivi razvoj turizma u Nacionalnom parku Tara i parku prirode Mokra Gora".

Odbrana diplomskog rada - Dragana Jančić - 300906/2012

Dana 25.04.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dragana Jančić, broj indeksa 300906/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ambijent hotela SQARE NINE".

Odbrana diplomskog rada - Teodora Biševac - 300664/2012

Dana 04.04.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Teodora Biševac, broj indeksa 300664/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Komparativna analiza finansijskih pokazatelja poslovanja hotela sa 4* na primerima Hotela Zira i Hotela IN".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Selenić - 300307/2012

Dana 04.04.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Selenić, broj indeksa 300307/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Marketing aktivnosti Avio-kompanije Air Serbia".

Univerzitet Singidunum © 2018