118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Đurđević - 303792/2009

Dana 30.05.2017. u 13:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Đurđević, broj indeksa 303792/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija događaja u hotelu "Hyatt" Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Sunčica Marković - 300629/2012

Dana 24.05.2017. u 11:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sunčica Marković, broj indeksa 300629/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza lokalnog područja u funkciji kreiranja hotelskog proizvoda na primeru hotela "PASSPORT" garni".

Univerzitet Singidunum © 2018