118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Marko Pavlović - 304136/2009

Dana 28.06.2017. u 09:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Pavlović, broj indeksa 304136/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kulturne i sportske manifestacije i njihov značaj za turističku ponudu opštine Bajina Bašta".

Odbrana diplomskog rada - Maša Seferović - 300812/2012

Dana 21.06.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Maša Seferović, broj indeksa 300812/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet marketing-studija slučaja hotela "Crowne Plza"".

Odbrana diplomskog rada - Dunja Ostojin - 302080/2012

Dana 14.06.2017. u 13:15, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dunja Ostojin, broj indeksa 302080/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje ljudskim resursima u etno selu "Tiganjica"".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Ranković - 302128/2013

Dana 07.06.2017. u 13:15, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Ranković, broj indeksa 302128/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj lokacije na kreiranje hotelskog proizvoda hotela Queen`s Astoria Design Hotel".

Odbrana diplomskog rada - Natalija Voštić - 303459/2011

Dana 01.06.2017. u 09:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Natalija Voštić, broj indeksa 303459/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Mogućnosti korišćenja manastira Visoki Dečani za unapređenje savremene turističke ponude turizma Srbije".

Univerzitet Singidunum © 2018