118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Maksić - 301673/2012

Dana 18.07.2017. u 14:45, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Maksić, broj indeksa 301673/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uslužni ambijent hotela Zepter".

Odbrana diplomskog rada - Ivana Gligorov - 320011/2013

Dana 18.07.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Gligorov, broj indeksa 320011/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga i značaj manifestacija u razvoju turizma Vrnjačke banje".

Odbrana diplomskog rada - Ana Hajjarin - 300408/2013

Dana 18.07.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Hajjarin, broj indeksa 300408/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ekonomska i finansijska analiza poslovanja hotela Compass River City Belgrade".

Odbrana diplomskog rada - Мomčilo Conić - 340614/2014

Dana 17.07.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Мomčilo Conić, broj indeksa 340614/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Enogastronomski identitet kao determinanta konkurentnosti turističke destinacije".

Odbrana diplomskog rada - Anđela Stamatović - 300204/2013

Dana 14.07.2017. u 10:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anđela Stamatović, broj indeksa 300204/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Koncept lojalnosti i programi lojalnosti u hotelijerstvu na primeru hotelskog lanca Hyatt".

Odbrana diplomskog rada - Danica Aleksandrović - 303744/2009

Dana 14.07.2017. u 10:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Danica Aleksandrović, broj indeksa 303744/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Welness u hotelu "Izvor" Aranđelovac".

Odbrana diplomskog rada - Vladimir Spasić - 300640/2012

Dana 12.07.2017. u 11:45, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Vladimir Spasić, broj indeksa 300640/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Projektovanje i izgradnja garni hotela Argo".

Odbrana diplomskog rada - Despina Milenković - 320789/2009

Dana 10.07.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Despina Milenković, broj indeksa 320789/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Meksička kuhinja kao element ponude restorana Zapata Ciudad".

Odbrana diplomskog rada - Kosta Lukić - 300209/2012

Dana 07.07.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Kosta Lukić, broj indeksa 300209/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turistička organizacija u funkciji razvoja turizma Aranđelovca".

Odbrana diplomskog rada - Maksim Kovačević - E-II-7101/2008

Dana 10.07.2017. u 13:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Maksim Kovačević, broj indeksa E-II-7101/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija sportskog događaja sa finansijskog aspekta- studija slučaja Univerzijada 2009 Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Bojana Jeremić - 302493/2009

Dana 07.07.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Jeremić, broj indeksa 302493/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj manastira Raškog okruga za razvoj kulturnog turizma".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Andrić - 301710/2012

Dana 06.07.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Andrić, broj indeksa 301710/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Projektovanje i izgradnja hotela Palas".

Odbrana diplomskog rada - Ivana Vuković - 301026/2012

Dana 05.07.2017. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Vuković, broj indeksa 301026/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turistički potencijal grada Trebinja i njegov održivi razvoj".

Odbrana diplomskog rada - Branka Luković - 300449/2013

Dana 03.07.2017. u 11:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Branka Luković, broj indeksa 300449/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Promocija hotela "IN" putem društvenih mreža".

Odbrana diplomskog rada - Nataša Kovačević - 320024/2013

Dana 03.07.2017. u 11:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nataša Kovačević, broj indeksa 320024/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Menadžment marketinga hotela "Allure Caramel"".

Univerzitet Singidunum © 2018