118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Andrija Janketić - 320220/2012

Dana 28.09.2017. u 09:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Andrija Janketić, broj indeksa 320220/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pozicioniranje Crne Gore kao savramene evropske turističke destinacije".

Odbrana diplomskog rada - Ružica Nestorov - 302522/2014

Dana 29.09.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ružica Nestorov, broj indeksa 302522/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga AIRBNB-a u razvoju turizma".

Odbrana diplomskog rada - Vladimir Burazor - 302579/2014

Dana 28.09.2017. u 13:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Vladimir Burazor, broj indeksa 302579/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj internet distributivnih sistema na hotelsku industriju - studija slučaja "AIRBNB"".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Đorđević - 364/2006

Dana 26.09.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Đorđević, broj indeksa 364/2006, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Promocija usluga u hotelijerstvu, studija slučaja: Belgrade City Hotel".

Odbrana diplomskog rada - Slobodan Perković - 330085/2015

Dana 25.09.2017. u 15:00, u prostoriji S33, na III spratu, Danijelova 32, student Slobodan Perković, broj indeksa 330085/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Osnove merenja zadovoljstva korisnika usluga ".

Odbrana diplomskog rada - Mila Cokić - 300197/2013

Dana 25.09.2017. u 13:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Mila Cokić, broj indeksa 300197/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga srpske kuhinje u gastronomskoj ponudi grada Beograda".

Odbrana diplomskog rada - Marija Pelicarić - 300939/2013

Dana 21.09.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Pelicarić, broj indeksa 300939/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ocena kvaliteta usluga hotela Crowne Plaza Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Iva Zoya Bajić - 300877/2012

Dana 26.09.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Iva Zoya Bajić, broj indeksa 300877/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet marketing- studija slučaja hotel "Falkenštajner" u Beogradu".

Odbrana diplomskog rada - Stefanela Martinović - 301424/2013

Dana 21.09.2017. u 09:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Stefanela Martinović, broj indeksa 301424/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Wellness turizam na primeru hotela "Izvor" Aranđelovac".

Odbrana diplomskog rada - Bojana Dimitrijević - II-12/2004

Dana 22.09.2017. u 16:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Dimitrijević, broj indeksa II-12/2004, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena koncepcije održivog razvoja turizma u poslovanju turoperatora - studija slučaja TUI".

Odbrana diplomskog rada - Ana Bogosavljević - 301718/2013

Dana 14.09.2017. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Bogosavljević, broj indeksa 301718/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Satisfakcija i lojalnost potrošača u hotelijerstvu - studija slučaja hotel Falkensteiner".

Odbrana diplomskog rada - Bogdan Stojanić - 301141/2011

Dana 18.09.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Bogdan Stojanić, broj indeksa 301141/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga uslužnog ambijenta u hotelijerstvu - studija slučaja hotela "Square Nine"".

Odbrana diplomskog rada - Marija Pešić - 320348/2014

Dana 12.09.2017. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Pešić, broj indeksa 320348/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Održivi razvoj turizma grada Beograda".

Odbrana diplomskog rada - Anđela Remetić - 301241/2010

Dana 08.09.2017. u 10:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anđela Remetić, broj indeksa 301241/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje ljudskim resursima u hotelu "Hyatt Regency"".

Odbrana diplomskog rada - Bojana Marinković - 300760/2010

Dana 07.09.2017. u 10:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Marinković, broj indeksa 300760/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga japanske kuhinje u gastronomskoj ponudi restorana PlaySushi".

Odbrana diplomskog rada - Sonja Ivanov - 320189/2014

Dana 06.09.2017. u 15:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sonja Ivanov, broj indeksa 320189/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Promocija turizma nacionalnog parka Fruška Gora".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Škaljac - 302094/2010

Dana 06.09.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Škaljac, broj indeksa 302094/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreiranje vrednosti i satisfakcija gostiju u hotelsko turističkom preduzeću "Olimp"d.o.o.-Zlatibor".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Arsić - 301490/2011

Dana 06.09.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Arsić, broj indeksa 301490/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "e-promocija na primeru hotela "Milmari Resort" Kopaonik".

Odbrana diplomskog rada - Ozren Stambolić - 302948/2009

Dana 01.09.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Ozren Stambolić, broj indeksa 302948/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Satisfakcija i lojalnost potrošača na primeru turističkih usluga u hotelu "Merkur" Vrnjačka Banja"".

Univerzitet Singidunum © 2018