118,4727

Odbrana diplomskog rada - Stefan Jevremović - 302455/2013

Dana 03.11.2017. u 17:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Jevremović, broj indeksa 302455/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj personalizovanog informacionog sistema i njegova primena u hotelijerstvu".


Članovi komisije:

  • doc. dr Goran Kunjadić, predsednik komisije
  • prof. dr Angelina Njeguš, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018