118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Dimitrijević - 301019/2012

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nemanja Dimitrijević, broj indeksa 301019/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza lokacije hotela "Stara planina"".


Članovi komisije:

  • doc. dr Miroslav Knežević, predsednik komisije
  • doc. dr Filip Đoković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018