118,4727

Odbrana diplomskog rada - Tamara Ristić - 300580/2013

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Ristić, broj indeksa 300580/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj lokacije za kreiranje hotelskog proizvoda IN hotela Beograd".


Članovi komisije:

  • doc. dr Miroslav Knežević, predsednik komisije
  • doc. dr Filip Đoković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018