118,4727

Odbrana diplomskog rada - Jovana Filipović - 300073/2012

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Filipović, broj indeksa 300073/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj i uloga zaposlenih u obezbeđivanju kvaliteta......".


Članovi komisije:

  • doc. dr Filip Đoković, predsednik komisije
  • doc. dr Miroslav Knežević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018