118,4727

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Stajić - 301257/2013

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Stajić, broj indeksa 301257/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija specijalnog događaja u hotelijerstvu na primeru kompleksa "Sunčani breg"".


Članovi komisije:

  • doc. dr Filip Đoković, predsednik komisije
  • doc. dr Miroslav Knežević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018