118,4727

Odbrana diplomskog rada - Dušica Đaković - 301116/2012

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dušica Đaković, broj indeksa 301116/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizaciona struktura hotela 88 Rooms".


Članovi komisije:

  • doc. dr Filip Đoković, predsednik komisije
  • doc. dr Miroslav Knežević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018