118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nikola Baroš - 300355/2013

Dana 01.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Baroš, broj indeksa 300355/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Standardizacija u hotelskim preduzećima".


Članovi komisije:

  • doc. dr Filip Đoković, predsednik komisije
  • doc. dr Miroslav Knežević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018