118,4727

Odbrana diplomskog rada - Milica Jovanović - 300420/2013

Dana 03.11.2017. u 13:00, u prostoriji 004, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Milica Jovanović, broj indeksa 300420/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Potencijal razvoja gradskog turizma u Srbiji".


Članovi komisije:

  • prof.dr Radmila Živković, predsednik komisije
  • doc.dr Slavka Drašković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018