118,4727

Odbrana diplomskog rada - Miloš Bolović - 302301/2014

Dana 10.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Miloš Bolović, broj indeksa 302301/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Digitalna promocija turističke agencije "Sabra"".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Radmila Živković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018