118,4727

Odbrana diplomskog rada - Ivana Vuković - 301312/2012

Dana 03.11.2017. u 13:00, u prostoriji 004, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Ivana Vuković, broj indeksa 301312/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Programi lojalnosti u Marriott hotelima".


Članovi komisije:

  • doc. dr Slavka Drašković, predsednik komisije
  • prof. dr Radmila Živković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018