118,4727

Odbrana diplomskog rada - Monika Dizdarević - 301821/2012

Dana 03.11.2017. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Monika Dizdarević, broj indeksa 301821/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Doprinos Wellness programa povećanju kvaliteta turističke usluge u hotelu Metropol".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jovan Popesku, predsednik komisije
  • prof. dr Verka Jovanović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018