118,4727

Odbrana diplomskog rada - Borisav Stojanović - 303311/2011

Dana 07.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Borisav Stojanović, broj indeksa 303311/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Vinski turizam u Negotinskoj Krajini".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jovan Popesku, predsednik komisije
  • prof. dr Verka Jovanović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018