118,4727

Odbrana diplomskog rada - Uroš Đaković - 300722/2012

Dana 06.11.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Uroš Đaković, broj indeksa 300722/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Finansijska analiza hotela Premier Aqua Vrdnik".


Članovi komisije:

  • doc. dr Nikica Radović, predsednik komisije
  • prof. dr Tijana Radojević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018