118,4727

Odbrana diplomskog rada - Petrana Ožegović Nešić - 302765/2015

Dana 06.11.2017. u 12:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Petrana Ožegović Nešić, broj indeksa 302765/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Položaj Holandije na međunarodnom turističkom tržištu".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jovan Popesku, predsednik komisije
  • doc. dr Danijel Pavlović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018