118,4727

Odbrana diplomskog rada - Milirad Cvetić - 390103/2013

Dana 07.11.2017. u 10:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Milirad Cvetić, broj indeksa 390103/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Komparativna analiza cena u planinskom i primorskom turizmu na primeru Zlatibora i Crnogorskog primorja".


Članovi komisije:

  • doc. dr Nikica Radović, predsednik komisije
  • prof. dr Slobodan Čerović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018