118,4727

Odbrana diplomskog rada - Katarina Dimitrijević - 302224/2015

Dana 20.11.2017. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Dimitrijević, broj indeksa 302224/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Specifičnosti turističkih proizvoda Bajine Bašte".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jovan Popesku, predsednik komisije
  • prof. dr Verka Jovanović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018