118,4727

Odbrana diplomskog rada - Miloš Popović - 302658/2015

Dana 07.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Popović, broj indeksa 302658/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Stanje i perspektiva turističkog razvoja opštine Nova Varoš".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jovan Popesku, predsednik komisije
  • prof. dr Verka Jovanović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018