118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nevena Janjić - 300987/2013

Dana 10.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Janjić, broj indeksa 300987/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija manifestacija u Srbiji".


Članovi komisije:

  • prof.dr Radmila Živković, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Gajić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018