118,4727

Odbrana diplomskog rada - Jovan Pupovac - 300075/2013

Dana 10.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Pupovac, broj indeksa 300075/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje brendom na primeru kompanije "Red Bull"".


Članovi komisije:

  • prof.dr Radmila Živković, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Gajić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018