118,4727

Odbrana diplomskog rada - Marinela Đogani - 300865/2012

Dana 10.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marinela Đogani, broj indeksa 300865/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ambijent u hotelijerstvu -studija slučaja hotel "Mona" zlatibor".


Članovi komisije:

  • prof.dr Radmila Živković, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Gajić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018