118,4727

Odbrana diplomskog rada - Milan Milanković - 320162/2014

Dana 10.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Milanković, broj indeksa 320162/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet marketing hotela "Hyatt Regency Beograd"".


Članovi komisije:

  • prof.dr Radmila Živković, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Gajić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018