118,4727

Odbrana diplomskog rada - Zorana Branković - 300726/2013

Dana 15.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Zorana Branković, broj indeksa 300726/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizovanje događaja u hotelijerstvu na primeru hotela "Hyatt Regency" Beograd".


Članovi komisije:

  • doc. dr Filip Đoković, predsednik komisije
  • doc. dr Miroslav Knežević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018