118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nikola Francišković - 360018/2011

Dana 17.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Francišković, broj indeksa 360018/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Promocija hotela "Prezident" putem interneta".


Članovi komisije:

  • doc. dr Ivana Brdar, predsednik komisije
  • prof. dr Radmila Živković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018