118,4727

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Dinić - 3094/2008

Dana 21.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Dinić, broj indeksa 3094/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet promocija hotela "88 rooms" Beograd".


Članovi komisije:

  • prof. dr Slobodan Čerović, predsednik komisije
  • prof. dr Radmila Živković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018