118,4727

Odbrana diplomskog rada - Kristina Šapić - 302426/2015

Dana 22.11.2017. u 12:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Kristina Šapić, broj indeksa 302426/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza hotelskog proizvoda na primeru hotela "Orbis Design Hotel&Spa"".


Članovi komisije:

  • doc. dr Miroslav Knežević, predsednik komisije
  • doc. dr Filip Đoković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018