119,4149

Odbrana diplomskog rada - Ivan Kosta - 302582/2016

Dana 01.12.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Ivan Kosta, broj indeksa 302582/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Iskorišćenost resursa verskog turizma u Srbiji".


Članovi komisije:

  • prof.dr Radmila Živković, predsednik komisije
  • prof. dr Verka Jovanović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2017