119,4149

Odbrana diplomskog rada - Vladimir Živanović - 300653/2013

Dana 07.12.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Vladimir Živanović, broj indeksa 300653/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ekonomsko finansijska analiza hotela "Square Nine" ".


Članovi komisije:

  • doc. dr Nikica Radović, predsednik komisije
  • prof. dr Slobodan Čerović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2017