119,4149

Odbrana diplomskog rada - Kristina Kuveljić - 302303/2016

Dana 08.12.2017. u 12:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Kristina Kuveljić, broj indeksa 302303/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Doprinos Turističke organizacije Beograda promociji gradskog turizma".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jovan Popesku, predsednik komisije
  • prof. dr Verka Jovanović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2017