119,4149

Odbrana diplomskog rada - Jovan Čalić - 301862/2013

Dana 08.12.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Čalić, broj indeksa 301862/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija smeštaja u hotelu Zira".


Članovi komisije:

  • prof. dr Slobodan Čerović, predsednik komisije
  • doc. dr Miroslav Knežević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2017