119,4149

Odbrana diplomskog rada - Dragana Vukosavljević - 301154/2013

Dana 09.12.2017. u 11:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dragana Vukosavljević, broj indeksa 301154/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Bezbednost u hotelijerstvu na primeru hotela Izvor, Aranđelovac".


Članovi komisije:

  • doc. dr Nikica Radović, predsednik komisije
  • prof. dr Radmila Živković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2017