118,7428

Odbrana diplomskog rada - Sandra Marjanović - 300879/2011

Dana 06.02.2018. u 16:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sandra Marjanović, broj indeksa 300879/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj manifestacija za razvoj turizma Smedereva".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jovan Popesku, predsednik komisije
  • prof. dr Verka Jovanović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018