118,7428

Odbrana diplomskog rada - Marija Paravinjić - 73/2005

Dana 02.02.2018. u 14:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Paravinjić, broj indeksa 73/2005, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Funkcionalnost Amadeus globalnog distribucionog sistema".


Članovi komisije:

  • doc. dr Danijel Pavlović, predsednik komisije
  • prof. dr Angelina Njeguš, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018